PROWATER

 İYON  DEĞİŞTİRME  SİSTEMLERİ

—  Prowater

İyon değiştirici sistemler İyon değiştiricileri sayesinde, Suyun içinde bulunan iyonlar elektrik yüklü moleküllerdir ve kirleticiler çözündükçe oluşurlar. Prowater Sistemler; deiyonizasyon (ayrı ve karışık yatak), dealkalizörler, sudan nitrat giderimi (NO3) ve kondensat  dahil olmak üzere, bir dizi uygulama için hem standart hem de özel olarak reçineler vasıtasıyla suyun içerisinde var olan minerallerin elektriksel yüklerine bağlı olarak yer değiştirme prensibine göre tasarlanır ve üretilir. Böylece sertlik, çözülmüş tuz miktarı, nitrat, sülfat, organik madde, ağır metal oranları sudan  uzaklaştırılmaktadır.

Tandem Yumuşatma Sistemeleri

Tandem su yumuşatma sistemleri 24 saat kesintisiz su tüketen endüstriler ve çok yüksek sertlik değerine sahip suların sertliğinin giderilmesinde son derece uygun ve ekonomik sistemlerdir. İki tanktan oluşan sistemde geçen suyun miktarı, cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçümlenerek, önceden programlanmış veya set edilmiş miktara bağlı olarak otomatik olarak bir kolonu rejenerasyona alırken, ikinci kolon (tank) kesintisiz yumuşak su vermeye devam eder.

H739891a1c1e442a1b3ad3c0aadf1732dn.jpg
Debi Kontrollü Yumuşatma Sistemi

Su yumuşatma işlemi, iyon değiştirme yöntemiyle; çözünmüş  halde bulunan ve sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunca katyonik bir reçineden geçirilmesi neticesinde gerçekleşmektedir.

Debi kontrollü yumuşatma üniteleri belirlenen debide periyodik olarak rejenerasyon sürecine girer. Rejenerasyon işlemi mikroprosesörlü valfler ile  başlatılmaktadır. Cihazın rejenerasyona girmeden önce yumuşatabileceği su miktarı set edilmektedir.

Zaman Kontrollü Yumuşatma Sistemi

Otomatik Tekli Yumuşatma Cihazları Tekli (Single) Yumuşatma Sistemleri, tek yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem zaman (timer) ayarlı olarak kontrol edilebilmektedir. Tekli yumuşatma sisteminde cihaz rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince tekrar servis konumuna geçer. Rejenerasyon süresinde sert su akışı By-pass ya da No By-pass seçeneği ile ayarlanır. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın yumuşak su üretilmiş olur.

Water-Softener-for-Drinkign-Water-Treatm
Yüzey Borulamalı Yumuşatma Sistemleri

Yüzey borulamalı olarak tek veya tandem tercihlerine göre uygulanan yumuşatıcılar, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin, iyon değiştirme prensibine göre giderilmesidir.Otomatik kontrol vanası, servis ve rejenerasyon görevlerini otomatik olarak gerçekleştirir.Tank içinde bulunan özel distribütör ve lateraller sistemde olabilecek tüm kaçakları önler. Polietilen tuz tanklarında emniyet vanası ve koruyucu kapak vardır. Sistemlerin bakımı tuz kabına tuz konmasından ibarettir.

industrial-water-softening-equipment-500
Amonyum - Nitrit - Nitrat Giderimi

Nitrat giderim ünitelerinde, çözünürlüğü son derece yüksek olan nitrat tuzlarının sulardan uzaklaştırılması yada giderilmesi ; membran filtrasyon, iyon değiştirici reçineler ve absorbsiyon filtreleri ile sağlanabilmektedir.

 Nitratın giderilmesi Kimyasal ve fiziksel çöktürme işlemleri ile mümkün olmamaktadır. Nitrat giderim sistemlerinde anyonik reçine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer anyonik reçinelerden farkı; nitrat tuzlarını sülfatlardan daha önce deiyonize etmesi olgusundan ileri gelmektedir.

38_141_141_P_IMG_1-768x543.jpg
Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon sitemleri saf su üretimi için seçilen sistemlerdir.  Su, önce katyonik reçine yatağından geçirilerek pozitif iyonlar hidrojen(H+) ile daha sonra anyonik reçine yatağından geçirilerek negatif iyonlar hidroksit (OH-) iyonları ile yer değiştirilir. Çıkış suyunda kalan (H+) ile (OH-) birleşerek suya dönüşür. Böylece saf su oluşur.

deiyonizasyon-sistemleri.jpg
15190568535a8af7d5d34f9_edited.jpg