top of page

PROWATER

—  Prowater

İyon değiştirici sistemler İyon değiştiricileri sayesinde, Suyun içinde bulunan iyonlar elektrik yüklü moleküllerdir ve kirleticiler çözündükçe oluşurlar. Prowater Sistemler; deiyonizasyon (ayrı ve karışık yatak), dealkalizörler, sudan nitrat giderimi (NO3) ve kondensat  dahil olmak üzere, bir dizi uygulama için hem standart hem de özel olarak reçineler vasıtasıyla suyun içerisinde var olan minerallerin elektriksel yüklerine bağlı olarak yer değiştirme prensibine göre tasarlanır ve üretilir. Böylece sertlik, çözülmüş tuz miktarı, nitrat, sülfat, organik madde, ağır metal oranları sudan  uzaklaştırılmaktadır.

İYON DEĞİŞTİRME

bottom of page