Membran Teknolojileri

reverse_osmosis_2%20(1)_edited.png

Ters osmoz işlemi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran bulunan iki çözeltinin iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi prensibine dayanır.

Ozmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa veya şebeke hattı basıncı ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında, işlem ters osmoz adını alır ve yarı geçirgen membran, sadece temiz suyu geçirerek suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırır.

Yüksek teknolojinin insanlığa armağanı olan RO; Ters Ozmoz sistemi, yaşam kaynağı suyun vücuttaki biyolojik yararlanımını maksimum seviyeye taşımaktadır. 

Uygulama Alanları

Membran ayırma işlemleri her hangibi ısıya ihtiyaç duymadan çalışır ve bu nedenle damıtma , süblimleşme veya kristalleştirme gibi geleneksel termal ayırma işlemlerinden daha az enerji kullanır. (Evsel küçük proseslerde böyle bir enerjiye gerek duyulmayabilir. Zira şebeke suyu basıncı  ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamaktadır.) Ayırma işlemi tamamen fizikseldir ve her iki fraksiyon ( permeat ve retentat ) kullanılabilir. Yani membran zarından geçen temiz su ile geçemeyen kontimine su nihai verimli iki yönlü sonuçtur. Membran teknolojisini kullanarak soğuk ayırma, gıda teknolojisi , biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  Membran tipine bağlı olarak, belirli münferit maddelerin veya madde karışımlarının seçici olarak ayrılması mümkündür. Önemli teknik uygulamalar arasında ters ozmoz (dünya çapında yılda yaklaşık 7 milyon metreküp) ile içme suyu üretimi sağlamaktadır. 

 

Günümüzde içme ve kullanma sularında membran teknolojisi giderek daha önemli hale gelmektedir.  Ve en çok kullanılan alandır. Öte yandan

zehirli maddelerin arındırılması için yapay böbrek kullanımı gibi tıbbi uygulamalarda olduğu hemodiyaliz gibi yapay akciğer oksijen kabarcıksız temini için özel dizayn edilmiş ters osmoz sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Membran teknolojisinin önemi çevre koruma alanında büyümektedir ( NanoMemPro IPPC Veritabanı ). Modern enerji geri kazanım tekniklerinde bile membranlar, örneğin yakıt hücrelerinde ve ozmotik enerji santrallerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır .