top of page

Membran Teknolojileri

Ters Ozmoz (RO) Sistemleri 

Mineralleri ve çözünmüş katıları sudan uzaklaştırmak için yarı geçirgen membran

 

Ters ozmoz (RO) ve Nanofiltrasyon (NF) membranları, seçici bir zarın bir tarafındayken çözeltiye basınç uygulayarak birçok türde çözünmüş katıyı (büyük moleküller ve iyonlar) çözeltilerden uzaklaştırmak için yaygın olarak bir filtrasyon yöntemi olarak kullanılır. Sonuç olarak, çözünen membranın basınçlı tarafında tutulur ve saf solventin diğer tarafa geçmesine izin verilir.

filtration-technologies.jpg

Sudaki yabancı maddeleri ve kirleticileri gidermek için kullanılan birçok yöntem vardır. Su arıtma teknolojilerinin her biri, bir tür kirleticiyi sudan çıkarmada en iyisidir ve diğerleri için hiç etkili olmayabilir.

Gerçek: Özel kuyulardan su çeken kişiler, sularının tüketim için güvenli olduğundan emin olmaktan sorumludur.

Gerçek: Çevre Koruma Ajansı, 75.000'den fazla bilinen kirleticinin yalnızca yaklaşık 80'i için belediye su kaynaklarının test edilmesini gerektirir.

Gerçek: Güvenli içme suyu standartları, 175 kiloluk sağlıklı bir yetişkin için güvenlidir. Bu standartlar çocuklar, hamile ve emziren anneler ve bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinler için güvenli olmayabilir.

Hakikat:Belediye su kaynaklarının "sağlık tehdidi oluşturmayan" bilinen birçok kirleticiyi test etmesi veya ortadan kaldırması gerekmez. Bu "ikincil kirleticiler" suyunuzun tadına ve kokusuna neden olur, borularınızı aşındırır, lavabolarınızı ve küvetlerinizi lekeleyebilir ve dişlerinizi lekeleyebilir veya cildinizin rengini değiştirebilir.


Yukarıda, yaygın olarak kullanılan su arıtma teknolojilerinin ve çıkardıkları kirleticilerin kısa bir listesi bulunmaktadır.

Uygulama Alanları

Membran ayırma işlemleri her hangibi ısıya ihtiyaç duymadan çalışır ve bu nedenle damıtma , süblimleşme veya kristalleştirme gibi geleneksel termal ayırma işlemlerinden daha az enerji kullanır. (Evsel küçük proseslerde böyle bir enerjiye gerek duyulmayabilir. Zira şebeke suyu basıncı  ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamaktadır.) Ayırma işlemi tamamen fizikseldir ve her iki fraksiyon ( permeat ve retentat ) kullanılabilir. Yani membran zarından geçen temiz su ile geçemeyen kontimine su nihai verimli iki yönlü sonuçtur. Membran teknolojisini kullanarak soğuk ayırma, gıda teknolojisi , biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  Membran tipine bağlı olarak, belirli münferit maddelerin veya madde karışımlarının seçici olarak ayrılması mümkündür. Önemli teknik uygulamalar arasında ters ozmoz (dünya çapında yılda yaklaşık 7 milyon metreküp) ile içme suyu üretimi sağlamaktadır. 

 

Günümüzde içme ve kullanma sularında membran teknolojisi giderek daha önemli hale gelmektedir.  Ve en çok kullanılan alandır. Öte yandan

zehirli maddelerin arındırılması için yapay böbrek kullanımı gibi tıbbi uygulamalarda olduğu hemodiyaliz gibi yapay akciğer oksijen kabarcıksız temini için özel dizayn edilmiş ters osmoz sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Membran teknolojisinin önemi çevre koruma alanında büyümektedir ( NanoMemPro IPPC Veritabanı ). Modern enerji geri kazanım tekniklerinde bile membranlar, örneğin yakıt hücrelerinde ve ozmotik enerji santrallerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır .

bottom of page