top of page

İYON DEĞİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ

Yumuşatma Sistemleri

Suyun sertliği, kalsiyum ve magnezyumun çözünmüş mineral tuzlarının konsantrasyonu olarak ölçülür ve ayrıca geçici (karbonat sertliği) ve kalıcı (karbonat olmayan sertlik) olarak kategorize edilebilir.

Su yumuşatma Sistemleri, sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca+) ve Magnezyum (Mg+) iyonlarının sudan ayrılması için kullanılmaktadır Böylece su yumuşatılmış olur. Bu işlem sırasında reçine yatağından geçen ve kireçli suya neden olan mineraller yavaş yavaş reçinenin üzerini kaplar. Reçine tanelerinin yüzey alanları sert su mineralleriyle tamamen kaplanana kadar su yumuşatma işlemi devam eder. Ancak reçinelerin üzeri tamamen kaplandığında programlanmış otomatik ayarlı otomasyon valfleri devreye girer reçine yatağınının çözeltesi (sodyum klorür) ile durulanarak sodyum iyonları ile tekrar doldurulur. Daha önce çıkarılan sertlik iyonları, rejenerasyon işlemi sırasında tahliye edilecek şekilde yıkanır.

Yumuşatma Sistemleri

    Su Yumuşatma Cihazı Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Kullanılacak reçine miktarına göre tank seçiminin doğru yapılması,

 • Kullanılacak reçine miktarının belirlenmesi,

 • Suyun sertlik değerine göre en yüksek (pik) debi ve nominal debinin hesaplanması,

 • Tank içerisinden geçen suyun hızının uygun seçilmesi,

 • Hepsinde daha önemlisi, suyun yumuşatılmasına olumsuz etkileyen koşulların yumuşatma işleminden önce ortadan kaldırılması gerekmektedir.

     Yumuşak Su Kullanım Alanları

 • Gıda endüstrisi

 • Reverse osmosis  (Ters Osmoz) öncesinde ön arıtma sistemi olarak kullanılması

 • Kimya endüstrisi

 • İlaç endüstrisi

 • Yüzey suyu arıtımı

 • Yeraltı suyu arıtımı

 • Temiz su temini

 • Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi

 • Nice proses suların yumuşatılmasında

Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon sistemleri, kozmetik, cam sanayi, ilaç sanayi, tekstil ve enerji sektörü gibi endüstrilerin yüksek kalitede saf su gereksinimini karşılamaya yönelik sistemlerdir. 

Deiyonizasyon (DI), toplam çözünmüş katıların (TDS) iyon değişimi yoluyla sudan uzaklaştırıldığı bir su filtrasyon işlemidir. Deiyonizasyon işlemi, yüklerde zıt iki reçine kullanır - katyonik (negatif) ve anyonik (pozitif). Katyonik reçine tipik olarak negatif yüklü sülfonik asit grupları içeren stirenden yapılır ve hidrojen iyonlarıyla önceden yüklenir. Bu reçine, sudaki pozitif yüklü iyonları (Ca ++, Mg ++, Na +, vb.) Çekecek ve eşdeğer miktarda hidrojen (H +) iyonları salacaktır.

 

Bazı şartlarda  katyon ve anyonların aynı ünitede giderimi de yapılabilmektedir.  Bu tip üniteler karışık yataklı iyon değiştirici (Mix-Bed) olarak adlandırılır. Bu ünitede su öncelikle katyonik reçineden geçirilerek pozitif yüklü iyonların hidrojen iyonları ile daha sonra anyonik reçineden geçirilerek negatif yüklü iyonların hidroksit iyonları ile yer değiştirmesi sağlanır. Böylece yüksek oranda saf su elde edilir. Kullanım sonucu reçinelerin doygunluğa ulaştığında sistem rejenere edilir. Rejenerasyon işlemi sayesinde reçineler azalan verimi geri kazanır. Deiyonizasyon işlemi, su kalitesi ve ekonomisi, iyon değiştirme tipi ve rejenerasyon şekli gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

      Kullanım Alanları

 • Otomotiv Sektöründe

 • Saf Su İhtiyacının Yoğun Olduğu Endüstriyel Tesislerde

 • Kimya Ürünlerinde

 • Kozmetik Ürünlerde

 • İlaç Sanayinde

 • Yüzey Kaplama İmalathanelerinde

 • Dealkalizasyon sistemleri

bottom of page