PROWATER

 FİLTRASYON SİSTEMLERİ

—  Prowater

Filtrasyon Sistemleri

Su filtrasyon sistemleri tasarımı göz önüne alındığında, genellikle yumuşatma, ultraviyole arıtma ve spesifik mineral giderme gereksinimlerini detaylandırılır ve temel filtrasyonu göz ardı edilir. Oysa şebeke suyumuzun partikül içerdiği az bilinen bir gerçektir. Bu kontaminasyon büyük olasılıkla, korozyonu ve bir dizi problemi de beraberinde getirir; Bu partiküllerin izin verilirse, bakteriler için olası bir yaşam alanı sağlayabilir ve sağlık riskleri ile birlikte dezenfeksiyon çalışma sıklığını artırabilir.  Filtrasyon sistemleri suyunuzun istenilen mikron hassasiyetinde arıtımını sağlayarak, askıdaki katı maddelerin gideriminde en önemli aşamadır. Ayrıca suyunuzda bulunan organik maddeler ve bazı minarellerin giderilmesi için de kullanılır

MEDYA FİLTRASYON

Kum Filtre Sistemleri

Kum Filtre suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır.  Kum filtreler servis periyodunda arıtılır ve geri yıkama periyodu ile filtreleriniz tamamen temizlenir bu özellik sisteminizi tazeler ve kullanım süresini arttırır. Multimedya filtrasyon sistemi ihtiyaç duyulan debilerde projelendirilebilmektedir.

Aktif Karbon Filtrasyon

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, istenilen anda kendiliğinden yapar.

Demir Mangan Giderimi

Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde ve oksidasyon-filtrasyon yöntemi ile ; suda bulunan demir ve mangan miktarını, istenilen değerlere kadar düşürebilmektedir. 

Arsenik Filitrasyon

Arsenik filtrasyon sistemleri özel mineraller sayesinde ve oksidasyon-filtrasyon yöntemi ile ; suda bulunan arsenik miktarını, özel bir kimyasal ile birlikte bir veya iki kademe uygulanmak suretiyle istenilen değerlere kadar düşürebilmektedir. 

Dolamit Filtrasyon

Gerek kuyu suyundan, gerek deniz suyundan, gerekse yüzey sularından içme suyu ve kullanma suyu elde etmeye yönelik, büyük, orta ve küçük ölçekli su arıtma tesisleri, yenilikçi teknoloji anlayışı ve optimum kriterlere göre projelendirilmektir. 

sand-filter-01.jpg
pngwing.com (44).png
pngwing.com (33).png

MEKANİK FİLTRASYON

Diskli Filtre Sistemleri

Diskli Filtrasyon sistemleri Kuyu sularında, yüzey sularında, veya partikülce kontamine olmuş suların filtrelenmesinde manuel veya otomatik olarak kullanabilmektedir. Ters Yıkama süreleri çok kısa olmakla birlikte işletmeye giden filtrelenmiş su debisini kesmez. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

Kartuş Filtre Sistemleri

Kartuş Filitreleri Suyun içinde  askıda katı maddeleri, bulanıklığı, pas, tortu, ve diğer partikülleri 50 mikrondan 2 mikrona kadar (pp malzemeden yapılmış kartuşlar sayesinde)  kartuş filtre gövdesinin içerisinde tutularak arıtılmasını sağlayan filtrasyon sistemidir.

Seperatör Filtre Sistemleri

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır.Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik boşaltılır.

Torba Filtre Sistemleri

Torba Filtre sistemleri filtre gövdesi ve torba filtrelerden oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan torba filtreye yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri PVC malzemelerden imal edilebilir. İçeriden dışarıya olan sıvı akışı ile tüm partikül ve pislikler torba filtrenin içerisinde kalmaktadır. Torba filtre kirlendiği zaman yıkanabilir özelliktedir.

pic10c.jpg
unnamed (4).jpg
pvc-torba-filtreler-1024x1024 (1).jpg

ULTRA FİLTRASYON

UF ultrafiltrasyon mebran modülleri, 0,01 mikron por çap yapısıyla kimyasal kullanımına gerek kalmadan, bakteri, virüs ve mikroorganizmalar için tam bir bariyer niteliği taşırken, Cryptosporidium ve Giardia gibi virüslerin ve klora dirençli organizmaların etkili bir şekilde reddedilmesini sağlar.

UF Ultrafiltrasyon, içme suyu üretiminden, yüzeysel suların arıtılmasına deniz suyuların dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

 

Bazı sporlu mikro organizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Ayrıca suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ ler (trihalometan) oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.

READ MORE