SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ


Suyun yumuşatılması, suda Kalsiyum ve Magnezyum tuzlarının yol açtığı sertliğin ortadan kaldırılması ve suda tortu veya kireçlenme oluşturmayan sodyum tuzları ile değiştirilmesi işlemidir. Bu değiştirilme işleminin gerçekleştirilmesi için, su daha önceden Sodyum Klorür (sofra tuzu) ile yüklenmiş olan bir reçine yatağından geçirilir.

Prowater sistemlerinde" iyon değiştirici reçine gıda ürünleri ile temasında sakınca bulunmayan, mekanik darbelere karşı son derece dayanıklı, uzun ömürlü, yüksek değiştirme kapasitesine ve düşük tuz tüketimine sahiptir. Titizlikle kontrol edilen reçine tanecik boyutları basınç kayıplarını en aza indirir. Bütün prowater yumuşatıcıları tam otomatik olup, çalışma evreleri (servis, geri yıkama ve rejenerasyon) otomasyon valf tarafından kontrol edilir. Bu kontrol bir pilot vana aracılığıyla, yumuşatıcı modeline bağlı olarak bir veya bir grup vanayı harekete geçirir.

Otomatik işlem isteğe bağlı olarak, arıtılan suyun miktarına göre rejenerasyon başlatan bir su sayacı ile de kontrol edilebilir (opsiyonel)."Duplex" versiyonda, birinci yumuşatıcının değiştirme kapasitesi tükendiginde otomatik olarak devreye girerek rejenerasyon sırasında yumuşak suyun akışının kesilmemesini sağlayan ikiz bir yumuşatıcı ünitesi bulunur. "Extra rejenerasyon" sistemi yumuşatma cihazının otomatik olarak çalışma aşamalarını etkilemeden manuel olarak rejenerasyon yapmasına olanak sağlar. Prowater su yumuşatma cihazlarına isteğe bağlıarak otomatik dezenfeksiyon sistemi eklenebilir.

Su yumuşatma, suda sertliğe sebebiyet veren kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının sudan uzaklaştırlması işlemidir. Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır. Su yumuşatma sistemleri suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, sertlik yapmayan (Na) sodyum iyonuyla yer değiştirmeleri esasına dayanır. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının katyonik reçine yatağından geçerken reçinenin ihtiva ettiği sodyum iyonları ile yer değiştirir.

Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine t