top of page
Kopya.jpg

TERS OSMOZ

Tatlı su erişiminde, kaynaklar için tek  çözüm mü? 

—  Prowater

Ters osmos ile su arıtımı,klasik su arıtma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle yüksek kalitede su ihtiyacı olan sistemler için yaygın olarak uygulanmaktadır. Membran teknolojisindeki ilerlemeler ve fiyatların düşmesi,membran teknolojisinin,su arıtımında geniş çapta kullanılmasının yolunu açmıştır. En çok içme suyu elde etmek için kullanılırken; Pek çok işletme ,su kalitesinden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak ve üretiminde belli standartlarını yakalamak için ters osmos ile su arıtımına yönelmiştir.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

Kuyu suyunu, içme suyuna dönüştürme sistemlerimiz; Bakteri, virüs ve yaygın kirleticilerin giderilmesine yönelik ihtiyaç duyulan kullanım miktarına göre tasarlanmaktadır

Suların kirlenmesi insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Prowater proje ekimiz bu çerçevede; Kuyu suyu artezyen ve sondaj suların  segmenti için tüm tedavi öncesi ve sonrası aşamalarını içeren su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarlanmasına öncülük etmektedir.

Kuyu Suyu Arıtma

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Deniz suyundan tatlı su elde etmeye yönelik, içme, kullanma suyu hazırlama, montaj kurulum, devreye alma ve anahtar teslim hizmetlerimiz İhtiyaç duyulan kapasiteye göre projelendirilmektedir.

 

Dünyada iklim değişikliği ve kuraklığın artmasıyla birlikte konvansiyonel olmayan su kaynaklarından faydalanılmasına yönelik bir eğilim söz konusu olmuştur. 

 

İSu kaynağı olmayan deniz suyundan, tatlı su üretilebilmektedir. Öte yandan bacasız sanayi diye ifade edilen turizm sektöründe oteller deniz suyundan tatlı su elde etmeye yönelik talepleri artmıştır. Ayrıca savaş ve yolcu gemilerinde, yatlarda, tatlı su üreten ters osmoz sistemleri  kullanılmaktadır. Yazlık siteler de tuzlu su arıtma mini tesis yatırımlarına yönelmiştir.

Deniz suyu arıtma

İçme Suyu Arıtma Sistemleri

Gerek kuyu suyundan, gerek deniz suyundan, gerekse yüzey sularından içme suyu ve kullanma suyu elde etmeye yönelik, büyük, orta ve küçük ölçekli su arıtma tesisleri, yenilikçi teknoloji anlayışı ve optimum kriterlere göre projelendirilmektir. 

 

Konvansiyonel olmayan sularda gözle görmediğimiz fakat sağlığımız için zararlı kirliticiler bulunur. Bunlar; kimi zaman kötü tat,  koku,  renk,  kireç ve tortu olarak hissederiz.  Kimi zaman ise içtiğimiz sular yüzünden bilmeden çeşitli virüs, bakteri, mikrobiyolojik ajanlarım varlığına ve ağır metallere maruz kalırız.

 

Prowater Mühendislik, kirleticilere özgü tedavileri; tam otamatik cihazlar, tamamlayıcı birleşenler dahil olmak üzere apartman, site, toplu konut, otel, çiftlik, konut su arıtma seçenekleri ile kapsamlı bir kombinazyon sunuyor.

Ters Osmoz sistemeleri

​Ters osmos membranı,yüksek basınç altında su içerisindeki çözünmüş maddeleri %92-98 oranında tutar.Tutulan iyonlar konsantre hattından dışarı atılırken,membrandan geçen ve saflık kazanan su,saf su deposunda depolanır.Ters osmos sistemi yüksek kalitede saf su üreten tam otomatik bir sistemdir.Ters osmos sistemlerde temel elemanların haricinde pek çok yardımcı ekipmanda kullanılarak sistem otomasyonu sağlanır.

Kullanım Alanları

 • Yeraltı suyundan yüksek kalitede saf su üretiminde,

 • Deniz suyundan tatlı su üretiminde,

 • Metal içeriği yüksek olan suların arıtımında,

 • Atık suyun geri dönüşüm proseslerinde,

 • İçme suyu üretiminde

 • Soğutma sistemleri için iyi su üretiminde.

Yardımcı Ekipman

 • Otomatik vanalar

 • Şase (korozyona tam dayanıklı,sentetik, paslanmaz çelik veya epoksi boyalı karbon çelik),

 • Ölçüm cihazları (iletkenlik ölçer,pH metre,redoxmetre,debimetre),

 • PLC veya mikroprosesürlü kontrolörler,

 • CIP temizlik ünitesi,

 • Yüksek basınç pompası için soft starter veya frekans invertör,

 • Membran koruma sistemi,

 • Üretim suyu kalite kontrol sistemi.

Sistem Bilesenleri

 • Σ Sisem girişi hassas filtre,

 • Σ Yüksek basınç pompası,

 • Σ Ters osmos membranı,

 • Kontrol panosu,

 • Otomasyon ekipmanları.

Gerek Kuyu suyundan, gerek deniz suyundan, gerekse yüzey sularda bulunan olumsuz şartların ve istenmeyen maddelerin parametrelerin çıkarılması dahil sistemler kurulmaktadır. Ham suyun analizi yapılarak ve mevcut teknolojiler kullanılarak, iyileştirme yapılmakta, sistemlerimiz amacına uygun olarak  ham suyun ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ gereği istenen kritere getirilme imkanını sunmaktadır.

TERS OSMOZ

Prowater Su Arıtma Teknolojileri 2000 senesinden bu yana, su arıtma ekipmanlarında ve proje hizmetlerinde en üstün kaliteyi,teknik servis hizmetleri ile bir arada sunmayı prensip edinmiştir. Satış sonrası teknik servis ekiplerimiz sistem verimliliğini takip ederek üretim kalitesinin ve kapasitesinin devamlı arttırılmasına katkıda bulunurlar. Bu durum, kalitenin sürekli olarak artmasına rağmen masrafların makul düzeylere çekilmesini sağlar ve böylece sürdürülebilir müşteri memnuniyeti  sağlanmış olur.

bottom of page