top of page

Membraantechnologieën

Omgekeerde osmose (RO) systemen 

Semi-permeabel membraan om mineralen en opgeloste vaste stoffen uit water te verwijderen

 

Omgekeerde osmose (RO) en nanofiltratie (NF) membranen worden vaak gebruikt als filtratiemethode om vele soorten opgeloste vaste stoffen (grote moleculen en ionen) uit oplossingen te verwijderen door druk uit te oefenen op de oplossing terwijl ze zich aan één kant van een selectief membraan bevinden. Dientengevolge wordt de opgeloste stof gevangen aan de onder druk staande zijde van het membraan en wordt het zuivere oplosmiddel toegestaan om naar de andere kant te gaan.

filtration-technologies.jpg

Er zijn veel methoden die worden gebruikt om onzuiverheden en verontreinigingen uit water te verwijderen. Elk van de waterzuiveringstechnologieën is het beste in het verwijderen van één type verontreiniging uit het water en is mogelijk helemaal niet effectief voor andere.

Feit: mensen die water uit privébronnen halen, zijn ervoor verantwoordelijk dat hun water veilig is voor consumptie.

Feit: Het Environmental Protection Agency vereist dat de gemeentelijke watervoorziening slechts voor ongeveer 80 van de meer dan 75.000 bekende verontreinigingen wordt getest.

Feit: normen voor veilig drinkwater zijn veilig voor een gezonde volwassene van 175 pond. Deze normen zijn mogelijk niet veilig voor kinderen, zwangere en zogende moeders en volwassenen met een aangetast immuunsysteem.

Waarheid: Gemeentelijke watervoorzieningen zijn niet verplicht om veel bekende "gezondheidsbedreigende" verontreinigende stoffen te testen of te verwijderen. Deze "secundaire verontreinigende stoffen" zorgen ervoor dat uw water smaakt en ruikt, uw leidingen aantasten, vlekken op uw gootstenen en kuipen en vlekken op uw tanden of verkleuring van uw huid.


Hierboven vindt u een korte lijst van veelgebruikte waterbehandelingstechnologieën en de verontreinigende stoffen die ze uitstoten.

Toepassingsgebied

Membrane separation processes work without the need for any heat  and therefore  distillation _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d5cf3bcf58d5cf3bbf3bbf3bb3b195cfb58d5cf3b1959cfbcf58d5cf3b1959 It uses less energy than traditional thermal separation processes such as 5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_or crystallization  . (Dergelijke energie is misschien niet nodig in kleine huishoudelijke processen. Omdat de leidingwaterdruk  voldoet aan de vereiste energie.) Het scheidingsproces is puur fysiek en beide fracties (  permeat -5 _cc7819) -3194-bb3b-136bad5cf58d_ve  retentat  ) kan worden gebruikt. Met andere woorden, verontreinigd water dat niet met schoon water door het membraanmembraan kan, is het ultieme efficiënte resultaat in twee richtingen. Koude scheiding met behulp van membraantechnologie,  levensmiddelentechnologie _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d _,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-debcfcf58d-dec-technologie cc3cc_cc7819045_vecdec05ddeb -cc781994_vec35931 -bb3b-136bad5cf58d_ geneeskunde  industries algemeen gebruikt._cc781905-5cde-31943-bb3b3 het specifieke type stoffen - 136badc58d selectieve scheiding van mengsels van stoffen is mogelijk. Significante technische toepassingen  omgekeerde osmose _cc781905-5cde-3194-781958 jaar (ca. -3194-bb3b-136bad5cf58d_ levert drinkwaterproductie. 

 

Tegenwoordig wordt membraantechnologie steeds belangrijker in drink- en leidingwater.  En het is het meest gebruikte gebied. aan de andere kant

het is in medische toepassingen zoals het gebruik van kunstnieren voor de zuivering van giftige stoffen  hemodialyse  like hemodialyse  like_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d3 supply long 136bad5cf3x3b Speciaal ontworpen systemen voor omgekeerde osmose worden gebruikt voor:

Membraantechnologie wordt steeds belangrijker op het gebied van milieubescherming (  NanoMemPro IPPC-database  )._cc781905-5cde-3194-bb3b-136195cf5db-136195cf5db-136195cf3b 136bad5cf3b1363194bbad acquisition  techniques bile membranes, for example bile membranes, for example_cc781905cde- 3194_f58d_bbc-cf581905c1365c5cf58d_membranen van brandstofcellen 3194-bb3b-136bad5cf58d_ steeds vaker gebruikt in osmotische energiecentrales  cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad.

bottom of page