top of page
Su Arıtma Filtrasyon Sistemleri .jpg

PROWATER

 FİLTRASYON SİSTEMLERİ

—  Prowater

Su filtrasyon sistemleri tasarımı göz önüne alındığında, genellikle yumuşatma, ultraviyole arıtma ve spesifik mineral giderme gereksinimlerini detaylandırılır ve temel filtrasyonu göz ardı edilir. Oysa şebeke suyumuzun partikül içerdiği az bilinen bir gerçektir. Bu kontaminasyon büyük olasılıkla, korozyonu ve bir dizi problemi de beraberinde getirir; Bu partiküllerin izin verilirse, bakteriler için olası bir yaşam alanı sağlayabilir ve sağlık riskleri ile birlikte dezenfeksiyon çalışma sıklığını artırabilir.  Filtrasyon sistemleri suyunuzun istenilen mikron hassasiyetinde arıtımını sağlayarak, askıdaki katı maddelerin gideriminde en önemli aşamadır. Ayrıca suyunuzda bulunan organik maddeler ve bazı minarellerin giderilmesi için de kullanılır

Tam Otomatik Kum Filtre 

Tam Otomatik Kum Filtre 

Kum Filtre suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır.  Kum filtreler servis periyodunda arıtılır ve geri yıkama periyodu ile filtreleriniz tamamen temizlenir bu özellik sisteminizi tazeler ve kullanım süresini arttırır. Multimedya filtrasyon sistemi ihtiyaç duyulan debilerde projelendirilebilmektedir.

Tam Otomatik Karbon Filtre 

Tam Otomatik Karbon Filtre 

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, istenilen anda kendiliğinden yapar.

 Demir ve Mangan Giderimi

 Demir ve Mangan Giderimi

Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde ve oksidasyon-filtrasyon yöntemi ile ; suda bulunan demir ve mangan miktarını, istenilen değerlere kadar düşürebilmektedir. 

Demir ve manganez suya hoş olmayan bir tat, koku ve renk verebilir. Demir, çamaşırlarda, porselenlerde, tabaklarda, mutfak eşyalarında, cam eşyalarda, lavabolarda, armatürlerde ve betonda kırmızımsı kahverengi lekelere neden olur. Manganez aynı malzemelerde kahverengimsi siyah lekelere neden olur. Deterjanlar bu lekeleri çıkarmaz. Klor ağartıcı ve alkalin yapıcılar (sodyum ve karbonat gibi) lekeleri yoğunlaştırabilir.

 

 Arsenik Giderimi

 Arsenik Giderimi

Arsenik filtrasyon sistemleri özel mineraller sayesinde ve oksidasyon-filtrasyon yöntemi ile ; suda bulunan arsenik miktarını, özel bir kimyasal ile birlikte bir veya iki kademe uygulanmak suretiyle istenilen değerlere kadar düşürebilmektedir. 

Arseniğin tüm yaşam formları için oldukça toksik olduğu bilinmektedir. Bu element, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. grup insan kanserojen maddesi olarak sınıflandırılmıştır. Son zamanlarda, dünya çapında çeşitli arsenik kirliliği vakaları nedeniyle arseniğin çevresel kaderi ve davranışı ve bunlarla ilişkili tehlikeler hakkında birçok çalışma yapılmıştır. İçme suyunda 50 μg/L'nin üzerindeki konsantrasyonlarda bulunan inorganik arsenik kronik olarak alındığında, farklı türlerde cilt lezyonları (örn. hiperpigmentasyon, hiperkeratoz) ve kanserler (örn. deri, akciğer, böbrek, mesane) gelişebilir ve bunlar topluca arsenikoz olarak adlandırılan,. Literatürde, inorganik arsenik türlerinin organik türler olan mono-metilarsenat (MMA) ve dimetilarsinat (DMA)'dan daha toksik olduğu bildirilmektedir.

SU REMİNERİZASYONU

SU REMİNERİZASYONU

Ters osmoz sistemlerin son çıkış hattına kurularak son remineralizasyon işlemi Müşteri ihtiyaçlarına göre boyutlandırılabilir ve 

İstenilen özelliklerde su elde etmek için ideal çözüm sağlar. Ayrıca pH artışı için de kullanılır.

Suyun tekrar mineral kazandırmak amaçlı kullanılan  dolomit bileşiği; karbondioksitin giderilmesi, Suyun pH seviyesinin yükseltilmesi ve yumuşak su remineralizasyonu​ iel suyun tadını ve görünümünü iyileştirmesi için kullanılmaktadır.

pic10c.jpg

Diskli Filitre Sistemleri

Diskli Filtrasyon sistemleri partikülce kontamine olmuş suların filtrelenmesinde manuel veya otomatik olarak kullanabilmektedir. Ters Yıkama süreleri çok kısa olduğundan filtrelenmiş su debisini kesmez. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

Sediment-Kartus-Filtre-1-Evsel (1).png

Kartuş Filitre Sistemleri

Kartuş Filitreleri Suyun içinde  askıda katı maddeleri, bulanıklığı, pas, tortu, ve diğer partikülleri 50 mikrondan 2 mikrona kadar (pp) malzemeden yapılmış kartuşlar sayesinde)  kartuş filtre gövdesinin içerisinde tutularak arıtılmasını sağlayan filtrasyon sistemidir.

pvc-torba-filtreler-1024x1024 (1).jpg

Seperatör Filitre 

Torba Filtreler

Hausing Filtreler

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır.Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik boşaltılır.

Diskli Filtrasyon sistemleri Kuyu sularında, yüzey sularında, veya partikülce kontamine olmuş suların filtrelenmesinde manuel veya otomatik olarak kullanabilmektedir. Ters Yıkama süreleri çok kısa olmakla birlikte işletmeye giden filtrelenmiş su debisini kesmez. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

ULTRA FİLTRASYON

UF ultrafiltrasyon mebran modülleri, 0,01 mikron por çap yapısıyla kimyasal kullanımına gerek kalmadan, bakteri, virüs ve mikroorganizmalar için tam bir bariyer niteliği taşırken, Cryptosporidium ve Giardia gibi virüslerin ve klora dirençli organizmaların etkili bir şekilde reddedilmesini sağlar.

UF Ultrafiltrasyon, içme suyu üretiminden, yüzeysel suların arıtılmasına deniz suyuların dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

 

Bazı sporlu mikro organizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Ayrıca suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ ler (trihalometan) oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.

READ MORE
bottom of page