Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri


Dünyada temiz su olanakları azalıp, varlığı daha değerli hale geldikçe, çeşitli amaçlara yönelik su kullanımları için istenilen kalitede, su hazırlamanın önemi de artmaktadır.

Şehirlerin içme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için gereksinim duyulan kalite gereklerinin karşılanması, su arıtma mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.

Optus Mühendislik nehir, göl ve baraj gölü gibi yüzey suyu kaynaklarının içerdiği askıda maddeler ile kimyasal ve biyolojik kirleticilerin arıtılarak standartlara veya tanımlanan özel değerlere uygun olacak şekilde içme, kullanma veya endüstriyel proses suyu kalitesine getirilmesi maksadıyla farklı teknolojiler kullanarak arıtma tesisleri kurmaktadır.

Arıtma tesislerinin dizaynı ve projelendirilmesi müşteri beklentileri ve teknolojik ihtiyaçlar göz önüne alınarak uzman muhendis kadromuz tarafından yapılmaktadır. Konvansiyonel arıtma yöntemleri kullanılabildiği gibi gerektiğinde farklı yöntem ve uygulamalarda yapılabilmektedir.

Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma, yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; sert suların arıtımı için iyon değiştirme, tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Koagülasyon:

Ham suyun içinde bulunan çökelmeyen kolloidal maddeler ve yavaş çöken askıda katı maddeleri hızlı çökelen floklara çevirmek için suya kimyasal madde eklenir.Suya kimyasal madde katılarak hızlı karıştırılmasına, kolloidal ve askıda katı maddelerin destabilize edilmesine ve destabilize edilmiş katı maddelerin birleşmesine koagülasyon denir.

Flokülasyon: