Ters Osmoz Sistemleri / Teknoloji / Kullanım Alanları


Genel Teknik Özellikleri

Osmos olayı,aralarında yarı geçirgen bir zar bulunan konsantrasyonları birbirinden farklı çözeltide,yoğunluğu az olan taraftan yoğunluğu çok olan tarafa doğru kendiliğinden gerçekleşen  su geçişidir.Bu şekilde sistem konsantrasyon farkını ortadan kaldırarak dengeye ulaşmak ister.Osmos olayı doğada  kendiliğnden gerçekleşen bir olaydır.Tüm bitkiler,yarı geçirgen hücre zarı sayesinde topraktan suyu alarak,yapraklara kadar iletir.

Ters Osmos ise,yoğunluğu yüksek olan tarafa basınç uygulanarak  osmos olayını tersine çevrilmesidir.Basınç uygulanan taraftan konsantrasyonu düşük tarafa doğru su geçişi sağlanır.Yarı geçirgen zar su geçişine izin verirken,su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların geçişine izin vermez.Böylece su içerisindeki tüm iyonlardan (%95-98 oranında) arındırılmış olur.

Ters osmos ile su arıtımı,özellikle yüksek saflıkta su ihtiyacı olan sistemler için yaygın olarak uygulanmaktadır.Membran teknolojisindeki ilerlemeler ve fiyatların düşmesi,membran teknolojisinin,su arıtımında geniş çapta kullanılmasının yolunu açmıştır.Pek çok işletme ,su kalitesinden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak ve üretiminde belli standartlarını yakalamak için ters osmos ile su arıtımına yönelmiştir.