top of page

Suların Dezenfekte Yöntemleri


Klor ile Dezenfeksiyon

Tam Otomatik On/Off Kontrollü Klor Dozaj Cihazı

Solenoid ayarlı Invikta serisi pompalar, mikro işlemci tabanlı, basit ve uzun ömürlüdür. OEM'ler, Yüzme Havuzları, Araba Yıkama, Soğutma Kuleleri, RO Sistemleri ve diğer bir çok uygulamada kullanilabilir.

IP 65 koruma derecesine sahip PP plastik kaplaması sayesinde suya ve çevresel dış etkenlere karsi dayanıklıdır.

LED kullanım ikazları:

 • Çalışırken yanıp sönmektedir.

 • Pompa durduğunda yavaş yanıp sönmektedir.

 • Düşük seviye alarmı aktif hale geldiğinde hızlı yanıp sönmektedir.

Akış oranı, manuel ayarı 0'dan (kullanımın durdugu değerdir) azami %100'e kadar akış oranına sahiptir.

Tam Otomatik Ph/ORP Kontrol Sensörlü Klorlama Cihazı

Akıllı

 • 20 Bar’a varan karşı basınca sahip, 1 lt/saat’ten 60 lt/saate kadar debi aralığınde 4 model

 • Sabitleme noktaları kalacak şekilde kızak takılabilen kasa. Dozlama debisine göre seçilebilen pompalar

Uyumlu

 • PVDF, endüstride, atık su arıtımında ve içme suyu uygulamalarında kullanılan hemen hemen tüm kimyasallara uygun yapıdadır.

 • Seramik bilye tüm modellerde standart olup, pompalama güvenilirliğini sağlar ve sivi kimyasal dayanıklılığını arttırır.

Dayanıklı

 • Geliştirilmiş dizayn ve imalat işlemi, diyaframın beklentilerinizi benzersiz bir şekilde karşılamasını sağlar.

 • Saf PTFE'den yapılan diyafram bir çok kimyasalla uyumludur.

 • Diyafram, en yüksek sonuçlara ulaşılan 5 senelik bir süreçte test edilmiştir.

 • Rutin diyafram değiştirme gerekliliğini ortadan kaldırır.

Düzenli Dozlama Performansı

 • Çalışma şartlarına bağlı olarak, düşük güç tüketim yönetimi sayesinde solenoid, sadece pompayı harekete geçirecek kadar güç kullanır.

Sezgisel programlama

 • Programlama menüsü 6 dilde (türkçe dahil), kendinden açıklamalıdır.

 • Bir fonksiyon seçildiğinde pompa sadece ilgili işleme dair ayarlanacak parametreleri gösterir.

Ozonlama ile Dezenfeksiyon Sistemi

Ozonlama Sistemleri

Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle, dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına neden olmuştur.

Ozonun Kullanım Amaçları

 • İstenmeyen tat, koku ve rengin giderilmesi

 • Sulardan ağır metallerin giderilmesi

 • Suların dezenfeksiyonu

 • Dezenfektanların yan ürünlerinin giderilmesi

 • Doğal organik maddelerin, ozonla oksidasyonları sonucu biyolojik olarak bozunma oranlarının yükseltilmesi

Ozon Nasıl Yapılır?

Yüksek konsantrasyon ve miktarda ozon üretimi, kuvvetli bir elektriksel alandan oksijence zengin bir gaz geçirilerek gerçekleştirilir (corona discharge metodu). Yoğun enerji nedeniyle bazı oksijen molekülleri parçalanır ve oluşan oksijen atomları diğer oksijen molekülleriyle birleşerek 3 oksijen atomlu ozon molekülünü oluşturur. Ozon stabil bir gaz olmadığından depolanamaz ve kullanılacağı yerde üretilmelidir. Bu amaçla ozon üretim sistemleri (ozon jeneratörleri) kullanılır. Açıklanan ozon üretim prosesinde ısı açığa çıkmakta ve jeneratör ısınmaktadır. Bu nedenle ozon jeneratörleri uygun özellikte soğutma suyu ile sürekli soğutulmalıdır (küçük kapasiteli ozon jeneratörleri hava soğutmalı olabilirler).

Ozon Üretiminde Kullanılabilen Oksijence Zengin Gazlar

Kuru Hava Hava, hacimsel olarak %21 oranında oksijen içerir. Hava ozon jeneratörüne beslenmeden önce filtrelenmeli (partiküller ve yağ buharı giderilir) ve tamamen kurutulmalıdır (çiğlenme noktası < - 65 °C). PSA oksijeni PSA oksijeni azotu alınmış kuru hava olarak da tanımlanabilir. Kurutılmuş hava PSA oksijen jeneratörüne beslenerek hava içindeki azotun (N2) ayrılması sağlanır. PSA sistemi çıkışında yaklaşık %90-95 oranında oksijen içeren PSA oksijeni elde edilir. PSA oksijeni ozon jeneratörlerine beslenerek ozon üretilebilir. Sıvılaştırılmış saf oksijen (LOX) Özel tekniklerle sınai gazlar üreten bir firmadan ağırlıkça > %99 oksijen içeren saf oksijen gazı temin edilebilir. Saf oksijen üreticisi firma tarafından ozon sistemini bulunduğu yere uygun hacimde LOX (sıvı oksijen) tankı kurulur. LOX tankındaki sıvı oksijen evaporatör yardımıyla gaz haline dönüştürülerek ozon jeneratörlerine beslenir. Düşük kapasiteler için küçük oksijen tüpleri de kullanılabilir. Bu tüplerde gaz formunda sıkıştırılmış saf oksijen bulunmaktadır.

Ozon Gazı Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Ozon son derece yüksek oksidasyon kapasitesine sahip bir gaz olduğundan, dezenfeksiyon ve organik/inorganik maddelerin giderimi amacıyla kullanılabilir. Oksijene dönüşerek kaybolduğundan bakiye bırakmaz ve zararlı yan ürün oluşumu minimumdur.

 • İçme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (kanserojen yan ürünler oluşturan ön klorlamanın yerine)

 • İçme suyu şişeleme tesislerinde dolum suyunun veya çalkalama suyunun ozonlanması

 • Organik madde giderimi (atıksularda KOİ oksidasyonu)

 • Demir-Mangan oksidasyonu (ozonlama + filtrasyon ile sudan uzaklaştırma)

 • Nitritin Nitrata oksidasyonu

 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu

 • Atıksularda renk giderimi (özellikle tekstil atıksuları)

 • Atıksuların biyolojik arıtılabilirliğinin optimizasyonu (BOİ/KOİ oranının yükseltilmesi)

 • Koku giderimi (havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu)

 • Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması

 • Gıda, meşrubat v.b. sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde CIP kimyasalları yerine ozonlu su kullanılması

 • Yüzme havuzları sirkülasyon suyunda ozonlama (ozonlama + düşük doz klor)

 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (özellikle kapalı devre sistemler)

 • Kimya sanayiinde kimyasal sentez için ozon kullanımı

 • Kağıt sanayiinde ağartma amacıyla klor/klordioksit yerine ozon kullanımı

 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için ortam havasının ozonlanması

Ultraviole Dezenfeksiyon

Sterilizasyon: Su veya havadaki mikroorganizmaların DNA yapılarının bozularak öldürülmesidir.

Su arıtımında sterilizasyon pek çok farklı metotla yapılabilir. Ultraviyole ışınları ile sterilizasyon, kimyasal maddeye ihtiyaç duymadığı için yan etkisi olmayan tek sistemdir.

Günümüzde yapılan testler sonucunda UV-C bandı içinde bulunan 254 nm dalga boyundaki ışınların mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak öldürdüğü tesbit edilmiştir.

UV-C ışınları, quartz camdan yapılmış, içi civa buharı ile doldurulmuş flüoresan tipindeki özel tüpler tarafından üretilmektedir.

ULTRAMAX sterilizasyon sistemleri UV-C ışınlarını yüksek dozda yayan özel ışın tüpleri kullanarak sudaki bakteri, virüs ve mikroorganizmaları %99,9 oranında öldürerek sterilizasyonu sağlar.

UV-C ışınlarının göze ve cilde doğrundan temasını engellemek ve gıda normlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla ışın odası 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır. Işın odası içerisindeki ışın tüplerini sudan izole etmek için UV-C ışınlarını en yüksek oranda geçiren özel quartz kılıf kullanılmaktadır.

Ultraviyole sterilizasyon sistemleri; İçme suyu arıtma üniteleri, hastaneler, restaurantlar, şişeleme tesisleri, gıda endüstrisi, laboratuarlar, balık çiftlikleri, ilaç endüstrisi, tarım, hayvancılık, elektronik endüstrisi ve sterilizasyonun önemli olduğu her sektörde vazgeçilemez konumda kullanılmaktadır.

%99,9 oranında bakteri öldürme etkisine sahip Ultramax sistemleriyle zararlı yan ürün ve kimyasal reaksiyonlar oluşmazken minimum temas süresinde sterilizasyon sağlanır. Ayrıca UV sterilizasyon sistemlerinin montajı ve kullanımı çok kolaydır, işletme masrafı düşüktür.

Ultramax ultraviyole sisteminin girişinde 5µ veya daha hassas bir filtrasyon kullanılması tavsiye edilir. Böylece:

 • Suyun bulanıklığı alınarak optik geçirgenliğinin artması sağlanır.

 • Partiküllerin içine gizlenmiş bakterilerin UV ışınlarına maruz kalmadan, öldürülemeden geçmesi veya partiküllerin quartz cam üzerine yapışıp quartzın UV geçirgenliğini azaltarak sistemin verimini düşürmesi önlenir.


26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Comments


bottom of page