Sudan Arsenik mineralinin Kaldırılması

Teknoloji

Arsenik, çok iyi bilinen bir zehirdir. Suda yüksek miktarlarda bulunması doku bozulmalarına, dolaşım sistemi problemlerine yol açar ve ayrıca kanser riskinin yükselmesine sebep olur. Fizyolojik olarak protein yapısını bozduğu iddia edilmektedir.

Değişik mekanlardan günlük alınan 300 numunenin laboratuar incelemeleri neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, tablodan da anlaşılacağı üzere Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın kalite standatlarına göre İSKİ suyunun yüksek evsafta olduğunu göstermektedir.

Arsenik, bakır ve kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam, tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. ABD'nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kansoren maddeler grubuna sokmuş ve sularda müsaade edilen miktarı 5ppm'den daha aza indirmiştir.

Arsenik giderimi için proje departmanımız üç ayrı yöntem kullanmaktadır

  • Ters osmoz sisteml