top of page

Sudan Arsenik mineralinin Kaldırılması

Teknoloji

Arsenik, çok iyi bilinen bir zehirdir. Suda yüksek miktarlarda bulunması doku bozulmalarına, dolaşım sistemi problemlerine yol açar ve ayrıca kanser riskinin yükselmesine sebep olur. Fizyolojik olarak protein yapısını bozduğu iddia edilmektedir.

Değişik mekanlardan günlük alınan 300 numunenin laboratuar incelemeleri neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, tablodan da anlaşılacağı üzere Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın kalite standatlarına göre İSKİ suyunun yüksek evsafta olduğunu göstermektedir.

Arsenik, bakır ve kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam, tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. ABD'nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kansoren maddeler grubuna sokmuş ve sularda müsaade edilen miktarı 5ppm'den daha aza indirmiştir.

Arsenik giderimi için proje departmanımız üç ayrı yöntem kullanmaktadır

  • Ters osmoz sistemleri

  • Arsenik Giderim Minerali (PRO/AS-FE-MN Minerali)

  • Zeloid filtrasyon

1. Yöntem

İçme suyu arsenik arıtımında en başarılı yöntemlerden biri Ters Ozmos (Reverse Osmosis) sitemleridir. Ters ozmos sistemlerinde kullanılan membranlar arsenik iyonlarına bir duvar gibi davranmakta ve bu iyonları %95 oranında tutmaktadır.

Arsenik oranının çok yüksek olduğu bölgelerde bile arıtılmış sudaki arsenik miktarı sınır değer olan 10 mikrogram/lt'nin çok çok altındadır. Terz ozmos arıtma sistemlerinin en önemli özelliği bakteri, virüs ve patojenleri tamamen tutmasıdır. Bu özelliği ile damacana sularından çok daha güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.

Evsel kullanıcılar için üretilen ters ozmos arıtma sistemleri az yer kaplaması, montajının kolay ve fiyatlarının ekonomik olması sebebiyle, günümüzde en çok tercih edilen ürünlerin başındadır. Evsel kullanıcılar mutfak tezgahlarının altına takacakları bu ünite ile günde 150 Litre yüksek kalitede içme suyu üretebilirler.

Evinizin ana girişinde tüm suyunuzu aynı yöntemle arıtabilirsiniz. Küçük işletmeler, fabrikalar aynı ünite ile arsenikten arıtılmış yüksek kalitede içme suyu üretebilirler.


2. Yöntem

Arsenik giderim ünitesi suyunuzda bulunan arsenik, demir ve mangan minerallerini sudan alınma işlemidir. Arsenik minerali sayesinde ham sudaki arsenik değeri içme suyu standart değerlerinin altına düşüp suyunuz içilebilir hale gelecektir. Ayrıca filtrasyon görevi gören mineral sayesinde suyunuzda bulunan partiküller, bulanıklık ve tortuların filtre edilerek suyunuza berrak bir görünüm kazandırılması sağlanacaktır.

Arsenik Giderim Mineralinin Sağlıklı Çalışabilmesi İçin Gerekli Ham Su Parametreleri.

  • pH 5.8 -8.6

  • KALSİYUM 250 ppm

  • TDS 500 900 ppm

3. Yöntem

Zeolit arsenik iyonları içeren suyla temas ettirildiğinde, sudaki arsenik zeolit tarafından tutulur. Suda ki arsenic, suyla yıkanamayacak bir biçimde tutulduğundan arsenik sulu atık fazı katı atığa dönüştürülmektedir. Zeolit mineralleriyle arsenic giderim verimleri diğer yöntemlerden daha düşüktür. Bu system daha düşük maaliyetli olmakla birlikte, daha düşük arsenic konsantrasyonların da uygulanması uygun olacaktır.


13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Comments


bottom of page