top of page

SU HAKKINDA


Su

Su insanoğlunun en değerli doğal kaynağıdır. Soluduğumuz hava ile birlikte insan yaşamı için en değerli varlıktır. İnsan vücudunun % 70'i sudan oluşur. Dünyada en çok bulunan maddedir ve dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplar. Gerek sıvı gerek buhar gerekse buz hallerinde yapısını koruyabilen (H2O) ender maddelerden biridir. Birçok cisimler donma halinde hacimsel olarak küçülürken buz haline gelen su genleşir, hacmi büyür.

Suyu yiyecek ve içeceklerde, temizlik işlerinde (banyo, çamaşır, bulaşık vs.), atıkların taşınmasında, sulama işlerinde, klima amaçlı olarak, yangınla mücadelede, endüstriyel alanda kullanmaktayız


İçme Suyu

Zararlı bakteri (patojenik) ve zehirli kimyasal maddelerden arındırılmış, ABD'nin E.P.A. (Environmental Protection Agency) kuruluşunca oluşturulan standartlara uygun olan sudur. (Türkiye'de GMT 425/a-b ve GMT 432/a-c , TSE 266'ya uygun sudur.)

Suyun Kirlenmesi

Su doğada oluştuğu şekilde kalabilseydi analize ya da su arıtmaya hiç gerek kalmazdı. Fakat ne yazık ki kaynağı ne olursa olsun suda solüsyon halinde veya asılı olarak birtakım kirletici maddeler mevcuttur.

  • Yağmur taneleri yere düşerken mevcut karbondioksit,toz,duman ve diğer kirleticileri de bünyesine alır.

  • Yüzeysel akıntılar halindeki sular da kum,pas ve bazı organik maddelerde kirletir.

  • Tarımsal ilaçlama ve gübreleme ile hayvansal atıklar su kaynaklarını kirletir.

  • Tüm doğal su kaynaklarında değişik cins ve oranlarda kimyasal kirleticiler mevcuttur.

  • Her türlü endüstriyel amaçlı kullanım sonucunda da su kirlenir.

Suyu Kirleten Maddelerin Sebep Olduğu Rahatsızlıklar

Arsenik: Karaciğer ve ciltte kötü huylu tümör oluşumu, kramplar, spazmlar, sinir sistemini etkiler.

Bakır: Mide iritasyonu, çocuk ve bebek ölümü, Wilson hastalığı

Baryum: Uzun süreli uyarıcı kas reaksiyonları, sinir blokajı

Benzen: Kanser, lösemi, anemi

Civa: Böbrek yetmezliği, ölüm

Çinko: Kas sertliği ve acı, iştah kaybı, mide bulantısı

Dikloroetilen: mide bulantısı ve baş dönmesi

Etilendibromid: Doğurganlığın azalması

Florit: Yüksek dozlarda iskelet sistemi hasarı

Heptaklor: Tümör oluşumu

Kadmiyum: Bronşit, anemi, mide rahatsızlıkları

Karbon Tetraklorid: Merkezi sinir sistemi baskısı, mide, karaciğer ve böbreklerde hasar, koma ve ölüm

Klordan: Karaciğer ve böbrek hasarı

Klorobenzen: Solunum sisteminde iritasyon, merkezi sinir sisteminde depresyon

Kloroform: Karaciğer, böbrek ve kalp etkileri

Kromyum: Böbrek hasarı, kanser

Kurşun: Sinir sisteminde, böbreklerde, üreme sisteminde hasar.

Ksilen: Mukoz yapı iritasyonu, akciğer tıkanması, böbrek yetmezliği

Lindan: Kronik karaciğer hasarı, anemi, lösemi

Metilen Klorid: Zehirli

Nikel: Hiperglisemin, mide ve sinir sistemi rahatsızlıkları

Pentaklorofenol: İştah kaybı, solunum yetmezliği, uyuşma, koma ve ölüm

PCB: Cilt ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, kilo kaybı, koma, ölüm

Selenyum: Kanserojen, mukusta tahribat

Sülfat: Laksatif etki

Tetrakloroetilen: Merkezi sinir sistemi etkisi, uyuşma, ölüm

Toluen: Uyuşturucu etki, gözlerde ve solunumda iritasyon

Toksafen: Akciğer hasarı

Trikloroetan: Uyuşturucu etki, merkezi sinir sisteminde depresyon, bilinç kaybı, ölüm

Trikloroetilen: Merkezi sinir sisteminde depresyon, koordinasyon kaybı, bilinç kaybı

Trihalometan: Kas ve sinir sisteminde etki, bilinç kaybı

Vinilklorid: Merkezi sinir sisteminde depresyon, görme ve işitme kaybı, ölüm

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Comentários


bottom of page