SU HAKKINDA


Su

Su insanoğlunun en değerli doğal kaynağıdır. Soluduğumuz hava ile birlikte insan yaşamı için en değerli varlıktır. İnsan vücudunun % 70'i sudan oluşur. Dünyada en çok bulunan maddedir ve dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplar. Gerek sıvı gerek buhar gerekse buz hallerinde yapısını koruyabilen (H2O) ender maddelerden biridir. Birçok cisimler donma halinde hacimsel olarak küçülürken buz haline gelen su genleşir, hacmi büyür.

Suyu yiyecek ve içeceklerde, temizlik işlerinde (banyo, çamaşır, bulaşık vs.), atıkların taşınmasında, sulama işlerinde, klima amaçlı olarak, yangınla mücadelede, endüstriyel alanda kullanmaktayız


İçme Suyu

Zararlı bakteri (patojenik) ve zehirli kimyasal maddelerden arındırılmış, ABD'nin E.P.A. (Environmental Protection Agency) kuruluşunca oluşturulan standartlara uygun olan sudur. (Türkiye'de GMT 425/a-b ve GMT 432/a-c , TSE 266'ya uygun sudur.)

Suyun Kirlenmesi

Su doğada oluştuğu şekilde kalabilseydi analize ya da su arıtmaya hiç gerek kalmazdı. Fakat ne yazık ki kaynağı ne olursa olsun suda solüsyon halinde veya asılı olarak birtakım kirletici maddeler mevcuttur.

  • Yağmur taneleri yere düşerken mevcut karbondioksit,toz,duman ve diğer kirleticileri de bünyesine alır.

  • Yüzeysel akıntılar halindeki sular da kum,pas ve bazı organik maddelerde kirletir.

  • Tarımsal il