Su Arıtma Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Bir Ters Omoz sistem dizaynı için gerekli üç data aşağıdaki gibidir.

  • Giriş Suyu Kalitesi

  • İstenen Arıtılmış Su Kalitesi

  • İstenen Su Miktarı

Giriş Suyu Kalitesi

Sistem dizaynında, emniyetli olması için, giriş suyu analizlerinde en kötü durum göz önüne alınır. Analizlerin bütün parametreleri içermesi ve sağlıklı ölçümlerle yapılması gerekir.

Ayrıca en uygun giriş suyunun seçimi için eldeki bütün suların analizlerinin yapılması faydalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, membran sistem performansını etkileyen bazı iyonik kontaminantlar vardır. Ayrıca her su kaynağı için minimum su sıcaklığının belirlenmesi gerekir.

RO cihazlarına girişten önce ham suyun durumuna göre gerekli olabilecek işlemler, pH ayarı için asit dozlama, ön filtrasyon, klor ve organik madde giderme, demir/mangan giderme, sertlik giderme, antiskalant dozlama olarak sayılabilir.

İstenen Arıtılmış Su Kalitesi

Eğer ülke çapında veya uluslararası bir standart varsa, bu amaçlanan kaliteyi oldukça kolaylaştırır. Aksi takdirde kullanım amaçları belirleyici faktör olacaktır.

Çıkışta degazör kullanarak CO2 giderme, pH ayarlaması gibi işlemler veya (UV) Ultraviyole dezenfeksiyonu gibi işlemler istenebilir.

İstenen Su Miktarı

Kısa ve uzun vadeli su miktarının dikkate alınması önemlidir. Maksimum veya öngörülen kullanım miktarının göz önüne alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük, haftalık, su kullanımları söz konusudur.

Bu çalışmayla ayrıca, RO sisteminin minimum arıtım kapasitesi de belirlenmelidir.

Avaraj saatlik ve