top of page

Su Arıtma Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Bir Ters Omoz sistem dizaynı için gerekli üç data aşağıdaki gibidir.

  • Giriş Suyu Kalitesi

  • İstenen Arıtılmış Su Kalitesi

  • İstenen Su Miktarı

Giriş Suyu Kalitesi

Sistem dizaynında, emniyetli olması için, giriş suyu analizlerinde en kötü durum göz önüne alınır. Analizlerin bütün parametreleri içermesi ve sağlıklı ölçümlerle yapılması gerekir.

Ayrıca en uygun giriş suyunun seçimi için eldeki bütün suların analizlerinin yapılması faydalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, membran sistem performansını etkileyen bazı iyonik kontaminantlar vardır. Ayrıca her su kaynağı için minimum su sıcaklığının belirlenmesi gerekir.

RO cihazlarına girişten önce ham suyun durumuna göre gerekli olabilecek işlemler, pH ayarı için asit dozlama, ön filtrasyon, klor ve organik madde giderme, demir/mangan giderme, sertlik giderme, antiskalant dozlama olarak sayılabilir.

İstenen Arıtılmış Su Kalitesi

Eğer ülke çapında veya uluslararası bir standart varsa, bu amaçlanan kaliteyi oldukça kolaylaştırır. Aksi takdirde kullanım amaçları belirleyici faktör olacaktır.

Çıkışta degazör kullanarak CO2 giderme, pH ayarlaması gibi işlemler veya (UV) Ultraviyole dezenfeksiyonu gibi işlemler istenebilir.

İstenen Su Miktarı

Kısa ve uzun vadeli su miktarının dikkate alınması önemlidir. Maksimum veya öngörülen kullanım miktarının göz önüne alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük, haftalık, su kullanımları söz konusudur.

Bu çalışmayla ayrıca, RO sisteminin minimum arıtım kapasitesi de belirlenmelidir.

Avaraj saatlik ve pik debiler, depo ve dağıtım şebekesini belirler. RO sistemleri pik debiye göre dizayn edilmezler, 24 saatlik günün, 20 saati çalışıyor kabul edilirler.

Depo kullanıldığında, seviye şalterleri, RO sisteminin mümkün olduğu kadar uzun sürelerde çalışıp durmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. RO pompaları sık sık devreye girip çıkmamalıdır.

Kullanılan Malzeme ve RO Cihazındaki Armatürler

RO cihazlarında genelde, yüksek basınç tarafında paslanmaz çelik borularına, düşük basınç tarafında ise UPVC kullanılır.

Cihaz üzerinde asgari bulunması gereken armatürler arasında dijital iletkenlik metre, gliserinli paslanmaz çelik manometreler, debi metreler, 5 mikron filtre, antiskalant dozlama ünitesi, kapasite ve kalite ayar vanalarını sayabiliriz.

Depolama ve Dağıtım

RO sularının depolanması uygulamada, gıda tüzüğüne uygun (PE) polietilen veya paslanmaz çelik depolarda, kullanma yerlerine dağıtım ise suyun pH'ının 7'nin altında olabileceği dikkate alınarak (PP) polipropilen borularla yapılmalıdır.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Comentarios


bottom of page