Su Arıtma


Sektöre uygun, farklı ihtiyaçları cavap vermek için çeşitli su arıtma sistemleri geliştirilmiştir.

İçme ve kullanmaya yönelik su ihtiyaçlarının karşılanması. Öte yandan endüstri ve sanayide proses sularına ilişkin suyun ıslah yöntemleri ve kimyasal şartlandırılma, üretimde çok önem arz eden bir süreç halini almıştır.

Sanayide çeşitli proseslerde kullanılan suların arıtılması ile birlikte enerji, amortisman ve, iş gücü kayıplarının düşürülmesi bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca alıcı ortamların kirlenmesi ve su ihtiyacına olan talebin artması su arıtma sistemlerine olan ihtiyacı günden güne artırmaktadır.


Su Yumuşatma Sistemleri

Sudaki sertliğin giderilmesi amacı ile kurulur.


Reverse Osmosis Sistemleri

Günümüzde çok yaygınlaşan bu sistem içme suların da ve endüstriyel alanda etkili çözümler sunmaktadır.


Klor Dozajlama Sistemleri

Suda bulunan muhtemel bakteri,e-koli, virüs,sporların ve tüm mikroorganizmaların öldürülmesi amacıyla uygulanır.