Kuyu Sularından İçme Suyu Üretimi


Kuyu Suyu Ters Osmoz Sistemleri

Hafif Tuzlu Suların arıtılması ve 500 - 2500 TDS ye kadar olan yer altı sularını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Kuyu sularının tedavisinde ve ürün suyu 1000 m2/gün kapasiteye kadar dizayn edilmektedir.

Yüksek esneklik ve ters osmoz paket modülerlik sayesinde, sudan istenmeyen bileşenleri kaldırmak mümkün. Endüstriyel proses suyu (örnek olarak kazan veya soğutma kulesi uygulaması) elde etmek için Sudan tuzluluğu %95 oranında azaltarak proses suyu hazırlamak, içilebilir sürekli bir su elde etmek, kullanma ve sulama amaçlı ihtiyaçları karşılamak için özel proseslerdir.

Proje ekibimiz Acı ve hafif tuzlu suyu olan binalar, hastaneler ve Diyaliz Merkezleri , Tarımsal amaçlı kamu ve özel laboratuvarlar, Şişeleme tesisleri ve diğer uygulamalarda etkili çözümler sunmaktadır.


Uygulama Alanları

  • Endüstri