Filtrelenmiş Su, Şişelenmiş Su, Arıtılmış Su; Veya Musluk Suyu… Bunların Farkı Nedir?


Birçoğumuz bu konuyu çok dikkate almadan içme suyu kullandık. İdeal bir içme suyunun mevcudiyeti gelişmiş ülkelerin kalkınma ölçütlerinden biridir. Birçok gelişmekte olan veya üçüncü dünya ülkesi genellikle içilebilir suya yetersiz erişim sağlar ve musluktan çıkan su sıklıkla patojenler, askıda katı maddeler, toksinler ve / veya hastalık taşıyan organizmalar ile kirlenir. Ne yazık ki, gelişmiş ülkelerde su içilebilir hale getirmek için kullanılan kimyasal ajanların kullanımı, görünüşte zararsız musluk suyunun güvenliği konusunda insanlar arasında endişe yol açmıştır. .Kentsel alanların gelişimi, belediye su sistemleri tarafından sağlanan musluk suyunu insanlara su dağıtmanın en yaygın yollarından biri haline getirmiştir. Doğal Kaynak Sularda şişelenebilir bir içme suyu kaynağıdır. Fakat maliyetlidir. Dolum ve taşınmada meydana gelecek sağlık riskleri taşırlar. Bu nedenle çoğumuz ana içme suyu kaynağı olarak musluk suyuna güveniyoruz.


Musluk Suyuna Yakından Bakış

Musluk suları hastalıklara maruz bırakabilecek nitelikte kimyasallar ve kirleticiler getirebilir.