top of page

Deiyonizasyon Sistemleri


Deiyonizasyon - Demineralizasyon Sistemler

Demineralizasyon suyun saflaştırmak için içinde bulunan tüm minerallerin alınması işlemidir. Bu işlem günümüzde Çeşitli Yöntemlerle yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • İyon Degiştiriciler

  • Ters Osmoz+Mixbed

  • Ters Osmoz+EDI

  • Ters Osmoz (R.O.) Membran filtre

Sektörler ve Kullanım Amaçları

Elektronik, kozmetik, ilaç sanayi, cam imalatı, çinko, galvaniz kaplamadır. Demineralize su oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir: İlaç endüstrisi ile kimyasal ve kozmetik endüstrilerinde proses suyu olarak vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, tamamen saf deiyonize su, elektronik endüstrisinde mikroproses üretimi, cam ve plastik kalıp gibi ürünlerin endüstriyel yıkanması ve konsantre ürünlerin seyreltilmesi – örneğin alkollü içeceklerin hazırlanması – için temeldir. Son olarak, demineralize su analiz laboratuarları ve yüksek basınçlı buhar kazanlarında kayıtsız şartsız bir ihtiyaçtır.

İyon Değiştiriciler

Günümüzde, en hızlı ve en kaliteli sonuçlarla cevap veren endüstriyel saf su sistemleri iyon değiştiriciler ile yapılanı deminerilazi (saf su eldesi) ' işlemidir. Bu sistemde suyun katyon ve anyon tutucu kolonlardan sıra ile geçmesi anında saf su üretimi gerçekleşmektedir. Firmamız saflaştırılması istenen suyun kapasitesi, iletkenligi ve analitik kompozisyonu, ve istenen çıkış suyu iletkenliği değeri dikkate alınarak dizayn edilir. Bu teknikte birbirinden çok farklı iki tür “iyon değiştirici” reçine kullanılır. “Katyonik Reçine” ile sudaki (+) yüklü iyonlar alınır ve yerine Asit (HCl) içinde bulunan (H+) iyonu verilir. “Anyonik Reçine” ile sudaki (-) yüklü iyonlar alınır ve yerine Kostik (NaOH) içinde bulunan (OH-) iyonu verilir. Bu işlem sonunda suya yüklenmiş olan (H+) ve (OH-) iyonlar kendi aralarında birleşip H2O , yani SU molekülünü oluşturduklarından, sonuçta su minerallerden arınmış olur ve saf hale gelir.

Bu teknikte birbirinden çok farklı iki tür “iyon değiştirici” reçine kullanılır. “Katyonik Reçine” ile sudaki (+) yüklü iyonlar alınır ve yerine Asit (HCl) içinde bulunan (H+) iyonu verilir. “Anyonik Reçine” ile sudaki (-) yüklü iyonlar alınır ve yerine Kostik (NaOH) içinde bulunan (OH-) iyonu verilir. Bu işlem sonunda suya yüklenmiş olan (H+) ve (OH-) iyonlar kendi aralarında birleşip H2O , yani SU molekülünü oluşturduklarından, sonuçta su minerallerden arınmış olur ve saf hale gelir.

Anyon: Solusyondaki negatif yüklü iyondur. Cl- gibi yüklü tek bir atomdan veya SO4-2 (sülfat) gibi yüklü atom gruplarından olabilir.

Katyon: Solusyondaki pozitif yüklü iyondur. Ca++ gibi yüklü tek bir atomdan veya NH4+ gibi yüklü atom gruplarından oluşabilir. Basit iyon örn : Na+ Komplex iyon örn : OH- demineralizasyon üniteleri de diğer tüm arıtma sistemlerinde olduğu gibi otomatik olarak çalışmaktadır. Bu filtrelerin otomasyonunu ise farklı yollar ve ekipmanlarla sağlayabiliriz. Ülkemizde bu sistemler için en çok kullanılan otomasyon yöntemi; Sieta vb otomasyon valfleridir. Ancak, özellikle saatlik debiler yükseldiğinde pnömatik sistemler alternatif oluşturmaktadır. Sistemler için kullanılan mineral tankların yapısı ise; karbon çelik, paslanmaz çelik, polyglass, FRP, kompozit, vb olmaktadır.

Reverse Osmosis Sistemler

Günümüzde İyon değiştiricilerin en büyük rakibi Ters Osmoz sistemleridir. Ve sürekli kıyaslanarak kullanılmaktadır. Deiyonize tamamen demineralizasyon anlamına gelmez. Deiyenizasyon, iyonik formdaki çözünmüş maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Bunun yanında, Distilasyon ve ro gibi su arıtım yöntemleride çözünmüş katıları sudan uzaklaştırır. Bunlar sadece iyonik formdaki çözünmüş maddeleri suda uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda iyon formunda olmayan şeker ve diğer organik maddeleri de uzaklaştırır. İyon formundaki çözünmüş maddeler suyun elektrik iletkenliğini artırır. Bu yüzden bunların ölçümü iletkenlikle yapılır. Suyun ne kadar saf olduğunu ölçmek için iletkenlik ölçülür.

Mixbed sistemleri

Genelde tek kullanılmazlar ama işletmelerde düşük hassasiyetteki iletkenliği yakalamakta kullanılan önemli sistemlerdir. Bu yüzden genelde işletmelerde deiyonize sistem veya ters ozmoz çıkışına sistemin dizaynı yapılır.

Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir. Mixbed sistemleri özellikle suyun iletkenliğinin çok düşük (< 0,1 µS/cm) istendiği tesislerde kullanılır.

Mixbed Üniteleri otomotik veya manuel valf, reçinenin konduğu reçine kolonu (tankı) ve mixbed reçine mineralinden oluşur. Arıtılacak olan suyun iletkenlik değerine, ihtiyaç debisine ve en önemlisi çıkışta istenilen iletkenlik hassasiyetine bağlı olarak projelendirilirler. Bu sistemlerdeki reçine rejenere edilemez.

Ultra Saf Su Sistemleri

Ultra Saf Sistemi - RO + EDI + Polishing System

Elektrodeiyonizasyon sistemi, sunduğu önemli avantajlar ile klasik karışık yatak teknolojisinin yerini alan elektrodeiyonizasyon (EDI) prosesine yeni bir yaklaşımdır. Hiçbir rejenerasyon kimyasalına ihtiyaç yoktur; zararlı atıklar oluşmamaktadır; aralıksız operasyon ile istenilen su kalitesi elde edilmektedir; ve işletme giderleri belirgin ölçüde azaltılmaktadır. Elektrodeiyonizasyon; modüler dizaynlı ve endüstriyel uygulamaların çeşitli debi ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede dayanıklı tek EDI sistemidir. Kullanımı kolay, güvenli ve ekonomiktir. Çıkış suyu iletkenliği 16 Mohm.cm'den fazladır. Bu ünite sayesinde, çevresel hedeflere ulaşabilmek daha kolaydır.

Nasıl Çalışır ?

Elektrodeiyonizasyon, klasik iyon değiştirme reçinelerini kullanarak, proses suyunda bulunan iyonları giderir, fakat önemli bir farkla : Yatak içinden geçen bir elektriksel akım sayesinde, kirletici iyonlar aralıksız olarak, besleme suyundan, konsantre hattına doğru hareket ederler. Bu sayede su saflaştırılır ve klasik rejenerasyon proseslerinin sebep olduğu zaman, para ve kimyasal kayıplar önlenmiş olur.


124 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Commentaires


bottom of page