Deiyonizasyon Sistemleri


Deiyonizasyon - Demineralizasyon Sistemler

Demineralizasyon suyun saflaştırmak için içinde bulunan tüm minerallerin alınması işlemidir. Bu işlem günümüzde Çeşitli Yöntemlerle yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • İyon Degiştiriciler

  • Ters Osmoz+Mixbed

  • Ters Osmoz+EDI

  • Ters Osmoz (R.O.) Membran filtre

Sektörler ve Kullanım Amaçları

Elektronik, kozmetik, ilaç sanayi, cam imalatı, çinko, galvaniz kaplamadır. Demineralize su oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir: İlaç endüstrisi ile kimyasal ve kozmetik endüstrilerinde proses suyu olarak vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, tamamen saf deiyonize su, elektronik endüstrisinde mikroproses üretimi, cam ve plastik kalıp gibi ürünlerin endüstriyel yıkanması ve konsantre ürünlerin seyreltilmesi – örneğin alkollü içeceklerin hazırlanması – için temeldir. Son olarak, demineralize su analiz laboratuarları ve yüksek basınçlı buhar kazanlarında kayıtsız şartsız bir ihtiyaçtır.

İyon Değiştiriciler

Günümüzde, en hızlı ve en kaliteli sonuçlarla cevap veren endüstriyel saf su sistemleri iyon değiştiriciler ile yapılanı deminerilazi (saf su eldesi) ' işlemidir. Bu sistemde suyun katyon ve anyon tutucu kolonlardan sıra ile geçmesi anında saf su üretimi gerçekleşmektedir. Firmamız saflaştırılması istenen suyun kapasitesi, iletkenligi ve analitik kompozisyonu, ve istenen çıkış suyu iletkenliği değeri dikkate alınarak dizayn edilir. Bu teknikte birbirinden çok farklı iki tür “iyon değiştirici” reçine kullanılır. “Katyonik Reçine” ile sudaki (+) yüklü iyonlar alınır ve yerine Asit (HCl) içinde bulunan