Atık Su Arıtma Sistemleri


Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb.)  gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yılda 40.000 km3 tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km3 olmaktadır. Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına ortalama 350 m3 civarındadır. Ancak su kirlenmesi nedeniyle su gereksinim kişi başına 700 m3 değerine ulaşmaktadır. Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana yeteceği düşünülmektedir.

Tüm bu sayısal verilerden de anlaşılacağı üzere dünyada kalan temiz suyumuz her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. Kalan suyumuzun kirlenmesini önlemek adına atık suyumuzu doğaya deşarj etmeden önce arıtmaya tâbi tutmamız gerektiği özellikle son yıllarda tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş bir gerçektir.


Bilçev mühendisliğin verdiği hizmetlerin en başında atık su arıtımı gelmektedir.

Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler

Atık su arıtımındaki temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek menfi etkilerin en az düzeye indirilmesidir. Atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar şunlardır;

  1. Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması

  2. Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması

  3. Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması

  4. Al