top of page

Arıtma KimyasallarıHidroklorik Asit (HCl)

Ters osmoz sistemlerinin çalışma performansını artırmak, sürdürebilir kaliteli üretimi korumak amacıyla ham suya membranlara ulaşmadan önce dozlanır. Böylece iyonların membranlara çökelme eğilimini azaltır.

Kimyasal Özellikler


Konsantransyon (HCI) : min %30

Görünüş : Berrak

Renk : Renksiz - Açık Sarı

Yoğunluk (15 oC) : 1.152  gr/c3

Kullanım Şekli

Hidroklorik asit suyla seyreltilerek  Optus Mühendislik. yetkili teknik servis personeli tarafından suyun karakteristik özelliğine ve sistemin çalışma koşullarına bağlı olarak belirlenen değere göre dozaj pompası aracılığıyla set edilerek enjekte edilir.

Ambalaj ve Depolama

Hidroklorik asit 25 - 35 kg lık plastik bidonlar servis edilir. Kimyasal orjinal ambalajında havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak olan alanlarda depolanabilir.

Antiskalant

Antiskalant kimyasalı Ters Ozmos sisteminin besi suyunda Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının Ca2CO3 ve Mg2CO3 tuzları şeklinde membranların üzerinde çökelerek scale ve kabuklaşmasını engellemek amacı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Antiskalant polimerik yapıda br üründür. Uçucu ve yanıcı değildir.


Fiziksel ve Kimyasal Özellikler


Görünüm : Renksiz - sarı ve sıvı

Yoğunluk (20 oC) : 1.10 +- 0,06 g/cm

pH (%1 20 oC) : 2.0

Donma Noktası : < - 10 oC

Kullanım Şekli

Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun  karakteristik özellikleri ile sistem ve ortamın çalışma koşullarına bağlı olması sebebiyle bu oran Optus Mühendislik. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere bağlı set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Antiskalant 30 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

Sodyum Hipklorit (Klor)

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan ya da mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm : Yeşilimsi Sarı - Sıvı

Renk : Yeşilimsi Sarı

pH : > 12

Kullanım Şekli

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun  karakteristik özelliklerine bağlı olarak EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Hipoklorit ( Klor ) kimyasalı 25 -35- 70 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.

Sodyum Hidroksit (Kostik)

Kostik kimyasalı ham su pH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu pH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm : Berrak ve Sıvı

Renk : Renksiz

pH :  14

Yoğunluk : 1.32 - 1.52 g/cm3 (30 %-50 %)


Kullanım Şekli

Kostik (NaOH) kimyasalı ham suya sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı dengelenecek olan pH değerine bağlı olarak EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değerde set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Hidroksit ( Kostik ) kimyasalı 48 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır.

Sodyum Metabisülfit (SMBS)

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmoz membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebep olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm : Beyaz ve açık

Renk : Krem

pH :  4 - 4.6

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Metabisülfit ( SBMS ) 25 kg lık paketler içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında sudan, buzdan, asit ve okside edici maddelerden uzakta soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanabilir.

Asidik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde membranların üzerinde biriken iyonların belli aralıklar ile temizlenmesi işlemi için kullanılan bir yıkama sıvısıdır. Daha çok karbonat ve sülfatların çökelmesinde kullanılır. Organik asit ve inhibitörlerin karışımından oluşur.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm : Berrak ve Sıvı

Renk : Renksiz - sarı

pH (%1 - 20 oC): < 3,5

Yoğunluk (20 oC) : 1,15 +- 0,1 g/cm3

Çözünürlük : Suda tamamen çözünebilir

Ambalaj ve Depolama

Asidik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

Bazik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde üzerinde biriken iyon ve kirlilik yükünün fazla olduğu membranlarda, daha çok bakteriyel kirliliği gidermek amacı ile kullanılan bir yıkama sıvısıdır.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüm : Sıvı

Renk : Renksiz - sarı

pH (%1 - 20 oC): > 10

Yoğunluk (20 oC) : 1,08 +- 0,05 g/cm3

Çözünürlük : Suda tamamen çözünebilir

Ambalaj ve Depolama

Bazik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.


Havuz KimyasallarıHavuz Suyu Biositi - Yosun Önleyici

Sudaki klorla uyumlu çalışan yosun oluşumasını engelleyen ve oluşan yosunu gideren uzun süre etkili sıvı bir kimyasaldır.

100 m3 havuz suyunda haftada bir defa 1000 gr. kullanımı uygundur.

Düzenli kullanıldığında yosun oluşumunu engeller.

Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiği noktada suyun dengesinin korunmasında önemli etkisi vardır.

Havuz suyunun berraklaşmasında önemli etkisi vardır.

QAC bazlı güçlü bir biosittir.


Havuz Suyu Dezenfektanı

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %56 aktif klor içeren, stabilizatörlü, granül bir kimyasaldır.

Aktif olduğu pH aralığı 7,2-7,6 dır.

1 ppm klor seviyesi için 100 m3 havuz suyuna 200 gr. kullanınız.

Selenoid Dıchlore’ u granül olarak denge tankından veya çözelti olarak dozaj pompasıyla kullanabilirsiniz .


Kullanmanın Avantajları

  • Kullanımı granül bir ürün olduğu için kolaydır.

  • Stabilizatörlü oluşu klorun havuz suyunda kaldığı süreyi artırır.

  • Taşıması kolaydır.

  • Karıştırma tanklarında çözülerek dozaj pompasıyla kullanılabilir.

  • Ürünün pH’ı 6-8 aralığı olduğu için havuz suyunun pH’ını yükseltici etkisi yoktur. Bu nedenle pH düşürücü kullanımını azaltır.

  • Stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir.

Selenoid Dıchlore Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Her hafta düzenli olarak siyanürik asit ölçümü yapılmalıdır.

  • Her gün düzenli olarak ters yıkama yapılması hem havuza taze su alınması, hem havuz suyunun dengesi hemde, stabilizatör oranının düşürülmesi için önemlidir.

Havuz Suyu Söktürücü

Filtrasyon ile tutulamayan küçük partüküllerin topaklanmasını sağlayarak çöktüren sıvı bir malzemedir.

100 m3 havuz suyu için 300-500 gr. kullanılması uygundur.

Kullanılacak miktarın havuz yüzeyinden veya denge tankından verilmesi tavsiye edilir.

Selenoid Flock’u kullanmadan önce havuzun pH’ını kontrol ediniz. Uygun pH 7,2/7,6 aralığıdır.


Ph Düşürücü

Yüzme havuzlarında pH düşürmek için kullanılan sıvı bir üründür.

Havuz suyunun pH değerine göre kullanılır.

Alkalinite düşmesi üzerinde diğer pH düşürücülere göre çok etkilidir.

Kokusuz olması kullanıcılar için rahatlık sağlar.

Alkalinitesi 80-120 ppm olan havuzlarda pH 0,1 derece düşürmek için 2.250 gr. kullanınız.Havuz Suyu Dezenfektan Tableti

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan , %90 aktif  klor içeren , stabilizatörlü , yavaş eriyen 200 gr. tablet formda bir kimyasaldır.

Aktif olduğu pH aralığı 7,2-7,6 dır.

100 m3 havuz suyunda 1,5 ppm klor seviyesi için 1 adet tablet klor kullanınız.Arıtma MineralleriAktif Karbon

Aktif Karbon, suda bulunan mineralleri muhafaza ederek, suda renk, tat ve kokuya neden olabilecek organik maddeleri ve klor bileşiklerini adsorbe eder. Periyodik olarak 6 ayda bir kez mutlaka değiştirilmelidir. Aktif Karbon minerali değişimi  zamanında yapılmaz ise bakteri üremesine sebebiyet verir. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama:Aktif Karbon minerali 25 kg lık paketlerde ambalajlanır. Kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Reçine

Yumuşatma sistemlerinde suda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonları gıda tüzüğüne uygun  katyonik bir reçine vasıtası ile alınarak yumuşak su elde edilmesi sağlanır. Katyonik reçine yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda mutlaka değiştirilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda mineral sertlik giderme özelliğini kaybetmiş olacaktır. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama:Katyonik Reçine minerali 20 kg lık paketlerde ambalajlanır. Kuru ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Dolomit

Ters ozmoz çıkışında tüm minerallerinden arınmış olan suya kontrollü olarak mineral kazandırarak tatlandırmak ve pHını yükseltmek için dolomit minerali kullanılır.

Dolomit minerali eksildikçe ilavesi yapılmalı, periyodik olarak 6 ayda bir kez ise dolomitin tamamı boşaltılarak alt çakılı ile birlikte değiştirilmelidir.


Ambalaj ve Depolama:Dolomit minerali 50 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında oda sıcaklığında depolanır. Asit ile temasından kaçınılmalıdır.

Antrasit

Çok katmanlı kum filtrasyon sistemlerinde katman sayısını artırmak ve mikron aralığını küçültmek amcı ile kullanılır. Kum  filtresinin medyaları yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda yapılır bu sürede antrasit değişimide yapılmalıdır.

Mineralin değişimin zamanında yapılmaması durumunda mineral tanecik boyutlarında küçülmeler, kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sistemin sağlıklı filtrasyon yapamamasına neden olur. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama:Kuartz minerali 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

Kuartz Minerali

Filtrasyon sistemlerinde tank içinde yatak görevi görür. Kuartz mineralleri 1-3, 3-5 ve 5-8 olmak üzere farklı boyutlardadır. Tank içerisinde sırasıyla yukarıdan aşağıya 1-3, 3-5 ve 5-8 olarak dizilimi yapılır. Periyodik olarak 3-4 yıl sonunda değişimi yapılmalıdır.

Medya değişiminin zamanında yapılmaması durumunda medya taneciklerinde küçülmeler ve kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sonucunda medya yatağı karışır ve sistem sağlıklı filtrasyon yapamaz. Bu sebeple medyaların düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama:Kuartz minerali 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

Tablet Tuz

Tablet tuz yumuşatma sistemlerinde reçinenin rejenerasyonu amacı ile kullanılmaktadır. İçme ve kullanma suları için özel olarak rajine edilmiştir.

Kimyasal Özellikleri

Sertlik: max. 9 AS

Nem: max. % 0.03

Sodyum Klorür(NACI): min. % 99.3

Görünüm:Tablet halinde.

Ambalaj ve Depolama:Tablet tuz 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Orjinal ambalajında kuru bir ortamda depolanmalıdır.

162 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Su Arıtma

Comments


bottom of page